Termékeink

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Paper-Form Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040, Budaörs Zombori u.36..; cégjegyzékszám: 13-09-102353; adószáma: 13447678-2-13; képviselik: Szverle Péter ügyvezető önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Paper-Form Kft. által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Ügyfél az , aki egyrészt regisztrálta magát a Web-áruház használatára , ezt a regisztrációját Szolgáltató elfogadta és érvényben is tartja ,másrészt elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat , és nem lakossági , vagy olyan  természetes személy , akiktől  Szolgáltató a nagykereskedelmi forgalmazása keretében nem tudna más (telefon, fax, postai személyes ) módon sem rendelést fogadni .

Az ÁSZF célja , hogy a felek közötti általános üzleti kapcsolatot szabályozza a paper-form.com
web-áruházból történő vásárlás esetére, ha felek között egyébként nincsen szabályozott, konkrét szállítási vagy szállítási keretszerződésbe foglalt kapcsolat .

Általános tudnivalók

 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.paper-form.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Paper-Form Web-áruház) keresztül történik.
 
A Szolgáltató Web-áruházában történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”)szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
 
1.2. A Szolgáltató Web-áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3. A Szolgáltató Web-áruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek felhasználója, vagy tovább értékesítője, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
1.4. A Felek közötti szerződés a cégadatok és a termékek kiválasztása kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.
 
1.5. Ügyfélszolgálat: PAPER-FORM Kft.
Telefon: 00-36-23-770-128 (hétfőtől péntekig: 8-16 óráig)
E-mail:

Regisztráció

 2.1. A Főoldalon található Web-áruház/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, melyet a szolgáltató 1 munkanap alatt köteles elbírálni. Szolgáltató jogosult indoklás nélkül elutasítani a regisztrációs kérelmet. Szállító jogosult minden indoklás nélkül , az adatbázisból való törléssel egy időben az Ügyfél aktív regisztrációját visszavonni.
A Web-áruház használatára a Szolgáltató által tudomásul vett ,megerősített felhasználónév, jelszó páros szolgál.
 
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott    adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megrendelés

 3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
 
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, nettó ár + általános forgalmi adó bontásban. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kedvezménnyel rendelkező Ügyfelek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek mellett az "Ön ára" oszlopban az aktuális kedvezménnyel csökkentett nettó ár jelenik meg.
 
3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követő 48 órán belül díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a Budapest és Pest megye esetén 50 ezer (ötvenezer) forint összeget, egyéb vidéki kiszállítások tekintetében az 75 ezer (hetvenötezer) forint összeget. Az ezen összeghatárokat el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli, oly módon, hogy a szállítási költség a számlán feltüntetésre kerül.
A kiszállítás díja  budapesti és pest megyei szállítási cím esetén 2500 Ft  + ÁFA  . Az egyéb vidéki címre a kiszállítás díja 3500 Ft + ÁFA .    

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web-áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére vásárlási szándékának tudomásulvételét elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
Az adás-vételi vagy szállítási szerződés az Ügyfél és a  Szolgáltató között, csak  a
termék átadásakor jön létre.
A szerződés megkötését Szolgáltató a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető , vagy kiderül,hogy az Ügyfél vagy a nevében eljáró magán személy nem tudja igazolni hitelt érdemlő módon, hogy nem lakossági természetes, hanem jogi személy , a megrendelés eljuttatója .  

Szolgáltatónak jogában áll a megrendelést indoklás nélkül elutasítania, anélkül, hogy a Vevő
ez ellen bármilyen jogorvoslattal élhetne.
Szolgáltatónak  jogában áll elutasítani a megrendelést akkor is , ha Ügyfélnek van a Szolgáltató felé lejárt  kötelezettsége, valamint ha Ügyfél a Szolgáltató megrendelés teljesítésével túllépné Szolgáltató által más üzleti és financiális okból meghatározott hitelkeretét.

Szállítási és fizetési feltételek

 4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (1116.Budapest, Hunyadi J.u.162.).
 
4.2. Szolgáltató a munkanapon déli 12 óráig megrendelt árut 4 munkanapon belül reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
 
4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A Szolgáltató az árura vonatkozó teljesítési kötelezettségét a megrendelt áru,Ügyfélnek történő átadása pillanatában teljesíti.

Szolgáltató a teljesítés helye és módja szerint az alábbi esetekre vállalja a térítésmentességet :
a)    egységrakat átadása raktárban : targonca , teheremelő vagy kézi rakódói segédlettel
b)    áruátadás ügyfél földszinti irodájában : követelmény a járművel megközelíthetőség , parkolóhely . Átadás földszinten,az ügyfél első helyiségében, egy átadási ponton,kézi áruátrakással.  
c)    áruátadás ügyfél emeleti  irodájában : követelmény a járművel megközelíthetőség , parkolóhely, lift . Átadás emeleten, az ügyfél első helyiségében, egy átadási ponton,kézi áruátrakással.  

Részteljesítés is megengedett, és  Ügyfélnek nem áll jogában annak elutasítása. Ha Szolgáltató csak részben teljesít akkor , az elmaradt tételeket nyilvántartásba veszi és az Ügyfél részére az első lehetséges alkalommal kiszállítja . Erről külön értesítést küld .

4.4. Új Ügyfelek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével az Ügyfél kérésére lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató.
A kiegyenlítés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a  Szolgáltató folyószámláján megjelenik.
Szolgáltató  külön felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy az esedékességkor ki nem fizetett számlák után - a Ptk. 232. § (2) bekezdésétől eltérően - a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként kiterheli.
Szolgáltató jogosult a késedelmes fizetés esetén a leszállított áru visszaszállítására és annak a vevő költségére történő raktározására.
A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására, ezért  Szolgáltató kifejezetten figyelmezteti Megrendelőt a Pt. 306 § (4) bekezdésétől eltérő e szerződéses feltételre. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 5 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a szükséges intézkedést megtesszük.
A fizetési feltételek megszegése esetén Paper-Form Kft. jogosult a halasztott fizetési feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
 
4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni , vagy a szállítólevél átvételi példányaira ezt a tényt felvezetni . Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
Az Ügyfél vagy annak jogosult képviselője az áru átvételét oly módon igazolja, hogy az árut
átvevő jogosult személy nevét nyomtatott betűvel feltünteti a szállítólevélen, majd a szállítólevél   átvételi példányait aláírja és lepecsételi . Ügyfél felel anyagilag azért, hogy az árut az arra jogosult
személy vegye vagy vehesse csak  át.  
Szolgáltató külön kiemeli a szigorú számadású nyomtatványokat . Ezek átvételére vonatkozó NAV iránymutatás szerint -  2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 3. számú melléklet K pontja alapján -  ilyen nyomtatványt csak olyan , az Ügyfél alkalmazásában lévő dolgozó vehet át , aki erre felhatalmazást kapott , magyar adószáma van és ezt hajlandó meg is adni .
A fenti átvételi procedúra a szállítólevél igazolásán túl kiegészül a NAV által megkívánt nyomtatvány átvételi jegyzőkönyvvel is.   

 A szállítólevél az áruszállítmány részét képezi. Szolgáltató adatain kívül a Vevő
megjelölését és azonosító adatait is tartalmazza, valamint a kiszállított áru adatait is
(megrendelési számok, áru megnevezése, kiszállított mennyiségek).

4.6. Az Ügyfelek számára a Szolgáltató biztosítja az áruvisszavétel lehetőségét a vásárlástól számított 90napon belül arra az esetre, ha bármely okból a  Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja felhasználni, vagy továbbértékesíteni.. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a 90 napnál régebben vásárolt, már megszűnt típusok, amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az írásos igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven)%-a.
A felmerülő visszaállítási költség Ügyfelet terheli.  
Az elállás joga,mivel nem fogyasztóról van szó és mivel a kötött ügyletekből ezeket kizártuk nem gyakorolható azokkal a feltételekkel , ahogy a törvény ezeket felsorolja.

Garancia, szavatosság

 5.1.Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa forgalmazott termékek minőségére. Ennek érdekében azokkal a hazai és külföldi gyártókkal működik együtt, amelyek termékei a legmagasabb minőségi követelményeknek felelnek meg. A termékek előállításánál alkalmazott alapanyagok, a gyártási technológia és a csomagolás módja megfelelnek a hazai és nemzetközi szabványoknak.
Szolgáltató raktárai megfelelnek a termékek tárolására vonatkozó előírásoknak, a használt termékek megsemmisítése a környezetvédelmi előírások szerint történik.
Szolgáltató Web-áruházában kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

5.2. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
A hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időtől eltérő szavatosság, illetve annak időtartama az adott áru mellett található.

5.3.A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye Szolgáltató  nagykereskedelmi központja, valamint a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizek. A garancia a termékhez tartozó garanciajegy, illetve a számla együttes bemutatásával érvényesíthető.

5.4.Szolgáltató a minőségi hibás terméket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibás  vagy bizonyítottan a szállítás során sérült  meg.

5.5.Szolgálatató külön felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy Szolgáltató felelőssége a közvetlen kárra korlátozódik. A kártérítési igények a kár kifogástalan bizonyításának előfeltétele mellett, a számlázott hibás áru értékének mértékére korlátozódik.

Egyebek

 6.1. Szolgáltató Web-áruházának biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
 
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései és a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
 
Budapest, 2011. október 31.

Adatkezelési nyilatkozat

A www.paper-form.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) Paper-Form Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető/Adatkezelő)


Cégnév:
Paper-Form Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Zombori u. 36.
Cégjegyzékszám:13-09-102353
Adószám: 13447678-2-13
Képviselő: Szverle Péter
Telefonszám: 0036/1-501-64-16
Fax: 0036/1-501-64-16
E-mail cím:
Honlap: www.paper-form.com
Adatkezelés nyilvántartási száma:     NAIH-84004/2015.

Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2010. március 1. napján lépett hatályba és 2018.05.24-én módosult AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.  
A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

Adatkérés

I.
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető/Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;
 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

I/1. A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető kéri, hogy "Kiskorúak" - a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti - jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

I/2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető/Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartásához;

 

 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

I/3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

II/ Regisztráció a Társaság honlapján

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.


A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.

A személyes adatok kezelésének célja:

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, megrendelés.

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

5. A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


A személyes adatok címzettjei: illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

III/ Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja:

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából,

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

IV. Adatkezelés a Társaság webáruházába

A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén:
a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat: lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással,  marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6 év végéig.

Fogalom meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;


4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;


11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév:
Web Hosting Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Talpas u. 3.

Cégjegyzékszám: 18-09-113921

Adószám: 24954013-2-18

Képviselő: Hajdú Adrián

Telefonszám: 94/514-333

Fax: nincs

E-mail cím:

Honlap: webshark.hu

2.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Futárszolgálat:
DPD Hungária Kft.

Cégnév: DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.

Cégjegyzékszám: 01 09 888141

Adószám: 13034283-2-42

Képviselő: Hosszú Csilla ügyvezető

Telefonszám:0036/1-501-62-00
www.dpd.com/hu

 

Futárszolgálat:
Trans-Pack Logisztika Kft.

Cégnév: Trans-Pack Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.

Cégjegyzékszám: 13 09 165333

Adószám: 23129287213

Képviselő: Mészáros Gábor

Telefonszám: 20/424-2523
www.trans-pack.hu

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető/Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető/Adatkezelő nevéről, címéről (székhely: 2040 Budaörs, Zombori u. 36.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: 2040 Budaörs, Zombori u. 36 illetve a(z) e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Web Hosting Kft. (Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

A tájékoztató frissítésekor azt tartottuk szem előtt, hogy az megfeleljen
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológia

Adatvédelmi információk

Belépés

Elérhetőségeink

00-36-1-501-6416
00-36-1-501-6326
1116 Budapest,
Hunyadi J.út 162. B épület.
Térkép megtekintése / Nyomtatása